XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

II. Kapitulua

Enpresen zuzendaritza eta administrazioa

2.1. Enpresa-zuzendaritza modernoa

Terminologi aldetik nahasketa handia dago produkzio-unitateen Antolamendu eta Administrazioko gaiez mintzatzerakoan, zenbait autorek enpresaren ekonomiarekin identifikatzen dituztelarik: anarkia hau argi eta garbi ikusten da tratatugile ingeles eta iparramerikarrengan, hauek sarritan Management, Administration, Organization hitzak ez baitituzte bereizten.

Taylor-ek, antolamendu zientifikoaren sortzaileak, Management deitzen dio disziplina honi, eta honen baliokide gisa administrazio, kudeaketa, gestio, zuzendaritza hitzak erabili ohi dira.

Fayol-ek, funtzio administratiboaz ari denean, bost zati funtsezko dituela dio: aurrikusi, antolatu, agindu, koordinatu eta kontrolatu.

Zuzendaritza definitzean, pertsona-talde baten esfortzua helburu jakin bat betetzeko bideratu, gidatu eta kontrolatzea dela esaten da; hau da zuzendaritzaren funtzio nagusia.

Enpresariak denboraldi jakin batean lortu behar diren helburuak zehaztu dituenean, helburuak erdiesten saiatu behar da; finkatutako xedeak lortzeko zuzendaritzak dituen tresna nagusiak, Gutenberg-en iritziz, plangintza, antolamendua eta kontrola dira.

Enpresaren zuzendaritza modernoak berarekin darama:

a) Lortu behar diren helburu orokorrak definitzea.

b) Politikak edo iharduteko moduak ezartzea.

c) Denboran zehar estrategiak erabakitzea, aurrikusitako aldaketen arabera, behar diren helburu-berregokitzeak eginez.

d) Enpresariari bere ihardun-eremuan aurkezten zaizkion aukera posibleak aztertzea.

e) Alternatiba bideragarriak hautatzea, emaitza optimoetara jotzeko.