XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

GAUR DONOSTIA'N Euskaldun Kristauon eguna

Jose Donearen eguna donostiar kristau euskaldunon eguna degula esan genezake.

Poxpoliñen Meza asi zalakoaren bigarren urteurrena jaitzen baitegu.

Goizeko 10 1/2'tan.

Aita Kaputxinoen Eliza ederrean, sekulako meza nagusia izango degu.

Meza Nagusi ondoren, 11 1/2 berriz, Urumea pelotatokian, pelota jokaldirik atsegiñenetakoa.

Iru partidu izango diugu.

Zarrak eta mutikoak, pelotari dirala.

Lenengoa: Ermu'ko Tzindurri'k Errenderi'ko Eguzkitza'ri.

Orereta'n jokatutako bi partiduen desenpatea jokatu dio.

Bigarrena: Errenderi'ko Uranga ta Bidegain, gaztetxo txapeldunak, Koxketako Agirre ta Berridi'ri jokatuko diute.

Irugarrena: Gezala ta Eguzkitza'k (100 urte) Txindurri ta Artamendi'ri (105 urte).

Sarreragatik ordaindu bearrik ez da izango.

Baña jakin, pelota plazan bertan jarriko dian alkiak gure mezetara juaten diran poxpoliñentzat dirala, ta palkoak, berriz gure ongilleai eskeñi dizkiegula.

Nexka-mutikoak mezetan emango zaien txartela izango dute beraz sarbide.

Arratsaldean, 3 3/4'etan, Victoria Eugenia antzokira jo bear genuke noski euskaltzale guziok, eta orregatik ez degu beste jairik eratu.

Gure nairik biziena Donosti'ko Antzoki nagusia gañezka egotea bailitzake.

Bariola'tar Abein janak idatzi gaurdaño antzeztu gabea dan GOI ARGI antzerki ituna antzeztuko dute ainbeste aldiz txalotutako Eusko Etxea'ko antzezlariak.

Oarra.

Goizetik euskotar espetxeratuak meza ta jaunartzea izango dituzte gañera, kartzelan bertan.

Ta eguardian berriz, bazkari berezia, gure jaia ospetu dezaten.

Pelotatokian poltsa pasako da beraz, nai duanak nai ainbeste eman dezan.