XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Oarra. Zapi bustik oztutzen asten diratenetik bereala kendu bearr dira, beste beroa jarrtzeko, edo ala nai ezpalitz, oyal legorr surrtan ondo berotutako bat, bustiaren ondoren ipiñi.

Ur berotan bustitako zapia bein oztutzen asten dan ezkero kentzen ezpada, kalte geiago egingo luke onura baño.

Ez bada aztu oarr onetzaz, oso garrantzi aundikoa da ta. X. X. X.