XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

17: Zerga premiamendu bidean biltzeko prozedura.

Hasiera eta amaiera.

Exekuzioa berekin dakarten tituluak.

Espedizioa eta izapidaketa.

Premiamendu probidentzia.

Zordunen sailkapena.

18: Ondasunen bahitura eta inorenganatzea.

19: Premiamendu prozeduraren esekipena.

Kreditu kobraezinak.

Hirugarrengotza baloreen kaltea.

20: Legezko hipoteka tazitoak.

Hipoteka berezia.

Errekurtso administratiboak zerga bilketa prozeduran.

21: Zerga bilketako kontabilitatea.

Zerga bilketako kontuak ematea.

22: Espainiako Administrazio Publikoetako Ogasunaren eskema konstituzionala.

Iturri zergagarriak lurralde administrazio desberdinen artean banatzea.

Komunitate Autonomoen ahalmen arauemaileak zerga alorrean.

23: Euskal Herriko Autonomi Estatutuko zerga alderdiak.

Ekonomi Kontzertua.

24: Udal Ogasunen nahikotasun printzipioa.

Udal Erakundeen Zerga ahalmena.

Erregelamenduzko ahalmena zerga alorrean.

Ordenantza fiskalen edukia, onartzeko eta argitaratzeko prozedura.

Zergak ezarri, agindu eta aplikatzeko egintzen aurkako errekurtsoak.

Inpugnatutako egintzaren esekipena.

25: Zuzenbide pribatuko sarrerak, subentzioak eta zerga itunduetako partaidetza.

26: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (12/1989 Foru Araua).

27: Iharduera Ekonomikoen gaineko Zerga (13/89 F.A., 1/1991 Foru Dekretu Arauemailea eta 10/91 F.A.).

28: Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga (14/89 F.A.)

29: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga (15/89 F.A.)

30: Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga (16/89 F.A.)

31: Tasak, prezio publikoak eta kontribuzio bereziak.

32: Udal Erakundeen zerga bilketako iharduera.

Arau erregulatzaileak.

Zerga bilketako organoak eta sistemak.

Udal zerga bilketa kudeaketaren kontabilitatea eta kontu ematea.

33: Udal kreditua.

Kredituen tipologia.

Kredituak eta haien instrumentazio formala.

Kreditu eragiketak itundu ahal izateko finantz erakundeak.

Kreditu eragiketetarako prozedurazko baldintzak.

34: Diruzaintza, izaera eta zereginak.

Fondo eta baloreen erabilera eta zainketa.

C) Aurrekontuak eta kontabilitatea.

35: Udal Erakundeetako aurrekontuak.

Eraketa, onarpena eta edukia.

36: Kontabilitate administratiboa.

Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

37: Udal Erakundeetako ondarearen kontabilitatea.

Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

38: Udal Erakundeetako ekonomi kudeaketaren fiskalizazioa.

Barne fiskalizazioa.

Fiskalizazio organoak eta prozedurak.

Kanpo fiskalizazioa.

Kontuetako Euskal Auzitegia.

Haren prozedurak.