XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

3791

AGINDUA, 1992ko urriaren 30ekoa, Herrizaingo Sailburuarena, tegietarako segurtasun sistemak eskuratu eta jartzeko S-198/1992 zenbakiko espedientea esleitzeko dena.

Herrizaingo Sailburuak, honako hau erabakitzen duen agindua eman du:

Tegietarako segurtasun sistemak eskuratu eta jartzea honako enpresa hauei eta honako aurrekontu hauez ematea:

1 Lotea: Tesenor-Eusyt E B.B.-ri 3.506.847 PTA

2 Lotea: Telenorma, S.A.-ri 50.380.616 PTA

3 Lotea: Angel Iglesias, S.A.-Ikusi-ri 4.706.132 PTA

4 Lotea: Angel Iglesias, S.A.-lkusi-ri 26.708.272 PTA

Agindu honen aurka Administrazioaren liskarrauziaren aurretiko berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Sailburu Jn. T. Gorenaren aurrean, jakinarazpenetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean, egokitzat jo dadin beste edozein jartzearen kaltetan gabe.

Vitoria-Gasteiz, 1992ko urriak 30

Herrizaingo Sailburua,

JUAN M.ª ATUTXA MENDIOLA.