XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bizkaya. Barakaldo

Lengo astian obiratu dira elizalde onetan Santurtun'tar Ameli G. B. eta Aranzeta'tar Anbontze G. B. euron illobiratze eta elizkixunetan notintza andixa ibili ixanda geure tamal agurra bitzuben sendixari.

- Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

- Ama Neskuntz Igokunde aurre egunian Salestarren txadonan illuntzian eginzan eliz jai eder ederra.

Bertan agurtza deuna amayeran Salve ederra abestuaz notintza andixak erantzun eban Saleari eta.

Ama Miren egunian goizian goiz jaupara eldu zan erri guztixa.

- Sestao'ko Naval deritxon ontzi gintza ola andixan uretaratzen dabe lengo astian Cabo Santo Tome lurrun ontzi ederra oraiñ erdakixe langiliak lurrun ontzi barririk egingo danik.

- Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

Lumentza.