XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

II. - MERITU OROKORRAK

1. - Izangaiak lanposturako eskatzen diren ezaugarriei egokitzen diren aztertzeko Polizi Tekniken inguruko ezagutzei buruzko azterketa praktikoa: 0-tik 10 puntura arte balioko du.

2. - Ertzaintzan egindako lana:

Borondatezko lanutzialdian, geldialdi irmoan edo Beste Administrazio publiko bateko zerbitzuan egoerak salbu, beste administrazio mailako egoeratan egindako hilabete oso bakoitzeko 0'10 puntu, gehienez 10 puntu arte.

3. - Itsasoko, urazpiko eta uretako sorosle eta sokorrista tituluak.

Baloraketa:

1. mailako buzeatzaile profesionala: 3'0 puntu

2. mailako buzeatzaile profesionala: 2'5 puntu

2. maila murriztuko buzeatzaile profesionala: 2'0 puntu

Kirol mailako buzeatzailea: 1'0 puntu

Uretako sorosle eta sokorrista: 1'0 puntu

Azpiatal honetan maila gorenekoari emango zaizkio puntuak, maila txikiagokoak horren barruan gelditzen direla ulertuko delarik.

Itsaso alorreko tituluak: 0-tik 2 puntura arte.

Atal honetako (II.2) gehienezko puntuaketa 3 puntukoa izango da.

4. - Eskalada, alpinismoa, espeleologia, eskia, mendiko sorospen eta sokorrismoa: 0-tik 3 puntura arte balioko dute.

5. - Arte martzialak.

Baloraketa: 0'5 mailako bigarrenetik aurrera, gehienez 2 puntu lortu ahal izango direla edozein arte martzialetan.

6. - Heziketa fisikoa.

Baloraketa: diploma eta titulu ofizialek gehienez ere 2 puntu arte balioko dute.

7. - Lehen laguntzak.

Lehen laguntza edo sorospenetako bereziki diren ikastaroak gainditu izanagatiko egiaztagiriegatik gehienez puntu 1 lortu ahal izango da.

8. - Gidatzeko baimenak.

Baloraketa:
A-2: PUNTU 1
C-1: 0'5 PUNTU
C-2: 0'5 PUNTU
D: 0'5 PUNTU
E: 0'5 PUNTU

Puntu horiek batu ahal izango dira, gehien jota 2 puntu egin arte.

9. - Euskara: gehienez 10 puntu arte.

Egitarau ofizialak oinarri hartuta, horrela banatuta emango dira puntuak:

4. maila: Puntu 1
- 5. maila: 2 puntu
- 6. maila: 3 puntu
- 7. maila: 4 puntu
- 8. maila: 5 puntu
- 9. maila: 6 puntu
- 10. maila: 7 puntu
- 11. maila: 8 puntu
- 12. maila - alfabetatzen 1: 9 puntu
- EGA- alfabetatzen 2 : 10 puntu