XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ariketa 0 eta 3 punturen arteko puntuazioarekin kalifikatuko da.

Aurkaritza-faseko puntuazio osoa, berau osatzen duten ariketa ezberdinetan lorturikoen gehiketa izango da.

B) LEHIAKETA-FASEA.

1. - Deialdiaren helburua den lanpostuari dagozkion lanen edo eginzikunen antzekoak burutzeagatik, gehien dela bost (5) puntutaraino, epaimahaiaren balioespenaren arabera.

2. - Deialdiaren helburua den lanpostuaren eginkizunekin esklusiboki erlazionaturiko gaiei buruzko prestaketa-ikastaro, mintegi eta abarretan parte hartzeagatik, gehien dela bi (2) puntutaraino, epaimahaiaren balioespenaren arabera.

Asistentzi justifikagiriak aurkeztea derrigorrezkoa izango da.

EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA

Epaimahai kalifikatzailea ondoko era honetara osatuko da:

Mahaiburua:

- Gerente jauna, Errektore jaunaren ordezkaritzaz.
- UPV/EHUko irakasle bi.
- H.A.E.E.-ren ordezkari bat.
- UPV/EHUko Pertsonal laboralaren Enpresa-Batzordearen ordezkari bat.

Idazkaria:

Funtzio Publikoaren Zuzendaria.

GAITEGIA

A) Lehenengo atala

1. - Unibertsitatearen izaera eta helburuez.
2. - Unibertsitatearen egituraz.
3. - Unibertsitatearen gobernuaz
4. - Unibertsital elkarteaz.
5. - Unibertsital elkartearen laguntzarako zerbitzuez.
6. - Unibertsitatearen ekonomi eta finantz erregimenaz.
7. - Hizkuntza ofizialen erabileraz.
8. - Estatutuen erreformaz.

B) Bigarren atala

GAIAK

1. gaia. - Aurretiko inprimaketak.

Azterketa-modeloak.

Kubeta indibidualak.

Behinbetiko inprimaketak.

Moldeztaketa eta hustuketa.

2. gaia. - Oinarriko plantxak eta oklusio-erroiluak.

Material eta diseinu erabilienak.

3. gaia. - Artikulagailuak.

Masailezurreko, aho barruko eta ahoz kanpoko erregistroak.

Modeloak artikulagailura transferitzea.