XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Herri mailako prentsa, eta gainerako idazkiak.

Belarriarekin idatzi

Belarriarekin idatzi behar da Aretxabaletarako Idazteko informazinoa edo ideia batuta gero ariketa hau egin behar da modu naturalean: hau zelan esango ete nuke nik berbetan.

Edo hobeto: hau zelan esango ete luke gure amak, gure aitajaunak edo berba hain edarto egiten duen aldamenekoak.

Hori idazten ahalegindu ahal den gutxien bortxatuta.

Oinarri horrek berez-berez emungo dizkigu berbak, esamoldeak, egitura sintaktikoak eta esaldiaren luzera bera be bai sarritan.

Horrek ez du esan gura estu-estu jokatuko dugunik.

Askotan ahozkoa bortxatu beharrean izango gara, berbak teknikoak direlako edo esaldia berez konplikatua delako.

Baina gutxi.

Gaia eta berbak teknikoak izanda be, esaldiaren egitura gutxitan bortxatu beharko dugu ahozkotik, ondo bagabiltza behintzat.

Ahoz edozer esan daiteke.

Norbere hizkuntz gaitasuna eta trebezia hor ikusten da, gauza gatxak samur esatean, ez esaldi konplikatuak egitean.

Hiru pauso

Hori oinarri hartuta, hiru pauso izango ditu gure idazketak (gehienetan lehenengoarekin nahikoa izango da):

1. Esan behar dena Aretxabaletako hiztun egokiek zelan esango luketen pentsatu eta hori idaztetik hasi.

2. Zalantzetarako Idazkera Liburutxo honetako erabakiei begiratu.

3. Beste hainbat zalantza ez ditu argituko ez Aretxabaletako belarriak, ez Idazkera Liburutxoak.

Euskal Herri osorako balio duten gauzak ez ditugu hemen argituko.

(Esate baterako, baten-batean-batetan zelan idatzi?).