XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Gazteagan izan leitekean gauzarik itxusiena, zer da?.

- Esanekoa ez izatea.

- Salerosleak euki legian gauzarik ezaingarriena, zer da?.

- Guzurra.

- Zein da etxean izan leitekean surik andiena?.

- Otseiñen min gaiztoa.

- Nor da daitekeanik ergelena?.

- Bere burua jakintsuenatzat daukana.

- Zeintzuk dira osatu eziñeko gatxak?.

- Ergelkeria, biziena ta zorrak.

- Nor da amari miña erretan deutsan arako semea?.

- Kandelearen babilla.

- Zelan egingo zeunke galbaean ura ekarteko txiztillik ixuri barik?.

- Leitu artean itxaron egingo neuke, ta izotz egiñik ekarriko neusketzu gero.

- Zelan egingo zeunke txakurrik barik erbia atxikitzeko?.

- Egosita egon daitean artean itxaronda.

- Garun onekoa zara-ta, tira!, eskatu zeuk zer gura, otu dakizuna emoteko gertu naiagotzu-ta.

- Norberenik arean be ez dauanak ezin emon legio ezer iñori.

- Zer dala-ta ezin emon negizu nik zuri opa dakizunik?.

- Zorion billa nabil ni; zu ain bakoa zara-ta, ezin emon ziñeist arean be.

- Ez ete naiz ni, ba, zorioneko, bakaulki garai onetan jezarri al naitekeala?.

- Gorengo jezarten dana, bera jausteko be urrean dago, ta baita amiltzeko be.

- Begiratu zenbat jaun eta andiki jagotazan inguruan, neure adi ta neuri omen egin gura.

- Iñurritzarrak be zugatz inguruan ibilten dira, ta mirrizka-mirrizka azala jaten deutse.

- Ni, jauregi onetan, izar txikien artean eguzkia baizen diztikorra naiatzu.