XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

Eusko Jaurlaritza

Elgoibarren Aldai transformazio-zentrora joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 KV zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta (...)

Iragarkia

Aldai transformazio-zentrora joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) Administrazioaren baimena ematea eta egiteko proiektua onartzea.

Linea hori Elgoibarren egongo da eta 24.032/C.E.7-B/A.T.119/95/Mg erreferentzia dauka.

Iberdrola S.A.k eskatuta (Getaria kalea 13, Donostia) Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza honetan hasiera eman zaion espedientea aztertu dugu.

Espediente horretan Elgoibarreko Aldai T.Z.-ra joango den lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari (13,2 kV, zirkuito bakuna) administrazioaren baimena emateko eta egiteko proiektua onartzeko eskatzen da.

Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

Elkargo berak, 1995eko ekainaren 22an ikuskatu ondoren, 951034 zenbakia jarri zion proiektu horri, hain zuzen ondorengo ezaugarriak dituen lurrazpiko eta aireko elektrizitate-lineari dagokionari:


- Zerbitzuko tentsioa: 13,2 kV.
- Garraiatzeko gaitasuna: 4.481 kW.
- Eroaleak: 3 LA airean eta 3 AL lurrazpian.
- Euskarriak: hormigoia.
- Luzera: 159 m airean eta 18 m lurrazpian.
- Hasiera: San Antolin T.E.A.-Mendaro T.E.A. linea.
- Amaiera: Aldai T.Z.T.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK:


1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala)
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

Honenbestez, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Gipuzkoako lurralde-ordezkari naizen honek, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 31ko 81/1995 Dekretuan ezarritakoarekin bat, honako hau ERABAKI DUT:

Iberdrola S.A.ri lehen aipatutako elektrizitate-instalazioa egiteko baimena ematea eta betearazteko proiektua onartzea, ondorengo baldintzak beteta:


- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

Erabaki honen aurka errekurtso arrunta aurkez dakioke Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Industri, Energi eta Meategien Administraziorako zuzendariari.

Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

(2474)(2230)

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala