XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA

EUSKO JAURLARITZA - JUSTIZIA

Aita Menni Ospitale Psikiatrikoko hitzarmen kolektiboa

EUSKO JAURLARITZA JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

Gipuzkoako Lan Lurralde Ordezkaritza Hitzarmen Kolektiboak Agindu zk. 292/97-F.1092

Enpresako zuzendaritzak eta enpresako batzordeak, langileen ordezkapenean, aurtengo ekainaren hogeita hamarrean sinatutako Arrasateko Hospital Psiquiátrico Aita Menni (hitzarmen-kodea: 2001422 zk.) enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua ikusi ondoren, zeina Lurralde Ordezkaritza honetan 1997ko uztailaren 16an aurkeztu den, Langileen Estatutuaren Legearen 90., 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoarekin bat, martxoaren 24ko 1/1995 Errege-Dekretu Legegilea (1995eko martxoaren 29ko Estatuko Aldizkari Ofizialean), maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege-Dekretuarekin, hitzarmen kolektiboen erregistroaren sorkuntza eta antolaketari buruzko martxoaren 2ko Eusko Jaurlaritzaren 39/1981 Dekretuarekin eta berau garatzen duen 1982ko azaroaren 3ko Aginduarekin loturik, irailaren 7ko 2209/1979 Errege-Dekretuarekin eta Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 7ko 141/1995 Dekretuarekin (otsailaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua) loturik, zeinaren bidez Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala finkatzen den.

Lurralde Ordezkaritza honek, ERABAKI DU:

Lehenik. Lurralde Ordezkaritza honen Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskriba dadin agintzea, Batzorde Negoziatzaileari aditzera emanez.

Bigarren. Beronen kopia bat Ordezkaritza honen Harreman Kolektiboetarako Atalean uztea.

Hirugarren. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin xedatzea.

Donostia, 1997ko abuztuak 5.

Bernardo Martínez Reyes, Lan Ordezkariak.

(4586)(7867) AITA MENNI OSPITALE PSIKIATRIKORAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA - 1997 I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Aplikazio eremua.

Hitzarmen honek (Arrasate) Santa Agedako Jesusen Bihotz Sakratuaren Serora Ospitalarien Aita Menni Ospitale Psikiatrikoko langileak ukituko ditu.

2. artikulua. Indarraldia.

Hitzarmen hau 1997ko urtarrilaren 1etik 1997ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean.

Hala ere, bestelakorik ezean, denboraldi hori berariaz eta aldibaterako 1998. urteko akordioa indarrean sartu arte luzatuko da.

Alabaina, hitzarmen hau sinatzea nahikoa izango da, hitzarmena automatikoki salatutakotzat jotzeko.

3. artikulua. Baldintza onuragarriagoak.