XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

406 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Izar Echeveste Echave andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18, artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71 eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Izar Echeveste Echave andrea, 34.101.100, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez homitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

Leioan, 1995.eko martxoaren 1ean

Gerentea

Carmelo del Valle Cenicacelaya