XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Noiz edo noiz be, beste erriren baten euken senitartekoren baten baserrira edo etxera egun batzuk emoten eta, bide batez, areri ango bearretan laguntzen joaten ziran.

Ez egoan denporea galtzeko astirik, aurki!

Baina geienak, inora urten ezinik egozala, etxean lotzen ziran euren bizitza barrian zoriontasunaren eske, etorkizunari itxaropen osoz begiratzen eutsoela.

Osterantzean...

Ezkongaietan zeozer banintzan,
ezkondu eta ezer be ez.
Ederzalea banintzan bere,
aspertu nintzan ederrez.
Neure gogoa egin neban ta
orain bizi naz negarrez.

Bibliografia: EUSKALDUNAK - Orixe. 1935.
EUSKAL ETNIA - M. Estonba / D. Arrinda. 1981.
EUSKALDUNAK - J. Legarreta. 1980.

Iniaki MARTIARTU

1995.eko zemendian

BERBALAPIKOA

ezkonge = ezkondu barik dagoana, andra zein gizon.