XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eleiz-liburuchua

Bigarrenez, asko edertuta, argitaldu da Aita Basabek egiñiko liburutxo au.

Orain len baño azal ederragoa ipini dautsoe; ta saltzen da erriel baten.

Baña ez bakarrik politago; orniduago be egin dau bigarren irarkaldi au, ogetamarren bat ingoski deituta.

Saltzen da Durango'n egillea'ren etxean, Zornotzan JAUNGOIKO ZALE'n artezkarijarenean, eta erri askotan bertako Parrokoenean.