XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Udal Etxebizitzak, Akziokako Elkarte Komanditarioa

Xedea: Enkante bidez eta presazko jardunbidez Pedro Astigarragaren kaleko 4ko aurrealdeko terraza irazgaizteko lanak (2. fasea) kontratatzea.

Lehiaketa-oinarria: Hamar milioi zazpiehun eta larogeita hamazazpi mila bederatziehun eta hirurogeita hamasei (10.797.976) pezeta.

Burutzeko epea: 3 hilabete

Ordainketak: Elkarteak obren guztizkoa ordainduko du 1998ko ekitaldiko aurrekontuen kontura.

Kontratisten sailkapena: C Taldea, 7 Azpitaldeak, B Maila.

Agiriak: Udal Etxebizitzak, Akziokako Elkarte Komanditarioaren bulegoetan ikusgai daude (Kristo k., 1-5. 48007 Bilbao). Proiektuari zein baldintza-pleguei buruz argibiderik nahi izatekotan, bulego horietara jo beharko da.

Idazkitxiak aurkeztea: Udal Etxebizitzak Elkarte aren bulegoetan (Kristo k. 1-5, 48007-Bilbao), gutunazal itxian, 13 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, goizeko 08:00etatik 13:00etara bitartean.

Idazkitxiak irekitzea: Udal Etxebizitzak Elkartearen bulegoetan (Kristo k. 1-5, 48007-Bilbao), idazkitxiak aurkezteko azken asteguneko 13:30etan.

Proposamen-eredua

........ jaunak/andreak, adinez nagusi, ........ helbidea duenak, bere izenean (edo erantsitako ahalorde askietsiaren arabera, ........(r)en izenean eta ordezkari jardunez). Honako hau adierazten du:

Udal Etxebizitzak, Akziokako Elkarte Komanditarioak 19....(e)ko ........aren ........(e)ko ........ zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Pedro Astigarragaren kaleko 4ko aurrealdeko terraza iragaizteko obren 2. fasea kontratatzeko enkanterako deialdiari buruzko iragarkiaren berri duela. Konpromisoa hartzen duela lanok ........ pezetan egiteko (idatzi zenbakiz eta hizkiz), BEZ barne, Teknikariaren baldintzak eta ekonomia eta administraziozkoak eta Proiektu teknikoa zorrotz betez.

(Lekua, eguna eta proposamen-egilearen izenpea.)

Bilbao, 1998ko urriaren 19a. -Buru Nagusia, Luis Fernando Moro García