XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Onelako erriyari dagokiona da, menpetu duanaren ezpata eta nausikeriaren zigorra.

?O! euskal erriko gazte guztiyak beste orrenbeste Luis Gonzaga izango balirake! Orrduntxe bai euskal erriya etorrkizun aintzatuz eta ondoren distikorraz jabetuko litzakela!

Orduntxe esango genduke: luistarrak euskal erriko aingeruak.

DABID ESNAL