XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

San Juan'en etzuan nai
beatzikan busti,
gero errekan sartu
abarka ta guzti.
Eskarmentu geiago
badauka gerozti,
elizara sarriago
sartuko da noski.

Zer txar egiten duan
federikan ezak!
gero etortzen dira
gauza aldrebesak.
Orren akerrak ez dira
zuzentzen errezak,
ondo zaitzen gaitu
goiko Juezak.