XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bestalde, 1975a arte, sarritan ez ziren betetzen erroldatzeari buruzko arauak; ez betetze horren oinarrian zeuden arrazoietako batzuk saihesten hasiak dira:

alde batetik, biztanleen udal-errolda eta hautesle-zentsuaren arteko zerikusia pisu handiko arrazoia da norbera bizi den lekuan erroldatzearen alde;

beste aldetik, udalek beren hiritarrei eskaintzen dizkieten zerbitzuak (kirol-instalazioak, hezkuntza-zerbitzuak, gizarte-laguntza, eta abar) izugarri ugaritu dira, eta horrek ere erroldatzera bultzatzen du jendea, hori eskatzen baita eskuarki aipatu zerbitzuak gozatu ahal izateko.

Uste dugu, bada, errolda nahikoa helduta dagoela, arlo horretan emaitzak ematen hasteko; izan ere, erroldaren eguneroko kudeaketatik eratorritako informazioek migrazioei buruzko datu-iturri ordeztezina dira.

Zenbakien denborazko erreferentziazioari buruzko argitu gabeko dudaren bat geratzen bada udalei bizileku-aldaketaren berri ematen denbora asko pasa delako, eta, batez ere, erroldaren berrikuntzetan luze itxaron behar izan delako, orduan erroldatzeak ez baitu inolako baldintzarik zehazten konpon daiteke, denborarekin.

Informazio-iturriak

Eustatek estatistika hau urteroko epearekin martxan jartzeko erabakia hartu zuen, aurretik egindako ahaleginak aprobetxatuz eta egiteke zeuden arloetan osatuz.

Gisa horretara, datu-produkziorako informazio-iturri askotarikoak edukitzera iristen baikara.

A. UDALAK

Informazio guztien azken iturria izateaz gain, Euskal AEko udal batzuek beren baliabideekin mekanizatzen dituzte biztanleen udal-erroldako mugimenduak, eta, ondorioz, zinta magnetikoen kopia Eustatera bidaltzeko moduan aurkitzen dira.

Bost motatakoak dira errolda-mugimendu horiek: A) inmigratzeagatiko sarrerak, B) emigratzeagatiko irteerak, C) helbide-aldaketak, D) behin baino gehiagotan edo behar ez bezala erroldatzeagatiko irteerak eta E) ez erroldatzeagatiko sarrerak.

Udalerri horiek honako hauek dira: Vitoria-Gasteiz, Araban; Barakaldo, Bilbo, Derio, Durango, Iurreta, Mungia, Plentzia eta Sopela, Bizkaian; eta Donostia-San Sebastián eta Zarautz, Gipuzkoan.

B. FORU ALDUNDIAK

Sarritan, foru-aldundiek beregain hartu dute udalen errolda-kudeaketatik eratorritako mugimenduak informatizatzeko lana, nahiz osorik, nahiz tarteko den udalaren laguntzaz.

Horrelako kasuetan ere Eustati zinta magnetikoen kopia bat bidali zaio.

Hiru lurralde historikoetako foru-aldundiek mekanizatutako udalen zerrenda, hurrenez hurren. alboko 1, 2 eta 3 zenbakiko tauletan agertzen dira, aldundiak mekanizatutako udalak izenburupean.

C. ESPAINIAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA

Espainiako Estatistika Erakundeak, udalerri guztietan gertatzen diren inmigratzeagatiko errolda-sarreren multzoa mekanizatzen du, bere helburuetarako batez ere, migrazio-estatistikak eta hautesle-zentsuaren eguneratzea egiteko.

Hori guztia, Euskal AEri dagokionez. bi eratako mugimendutan islatzen da:

-Euskal AEn izandako inmigratzeagatiko sarreretan, eta

-emigratzeagatiko irteeretan (Euskal AEtik kanpoko sarrera gisa jasotzen dira, nahiz eta hortik etorri).