XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

OGETABATGARREN EGUNA.

JAUNGOIKO-SEMEA ERIOTZARA.

Beretarren artera etorri zan eta beretarrak ez eben artu.

Errietako agintariak zenbat kalte egin leikien, Jesus'en azken-egunetan argi agertzen da....

Israel-erria, geiena beintzat, Jesus'en goratzalle zan....

Bere irakatsiak gogotsu entzun eta abegi onez artu oi ebazan....

Inoiz be aspertu barik, gizatalde ugari amaibakoak Jesus'en jarrai ebiltzen....

Jaungoikoaren Bialdua zala egiztuteko ta Bere irakatsiak zerutik erakarriak zirala ziñistu-azoteko, Jesus'ek egin oi ebazan mirari andiak israeldar seme zintzo guztiak Bereganatu ebezan....