XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Uri onetako iokalariak, nai pelotariak direala, nai palankari nai osterantzekoak direala, eredutzat edo legetzat artuta dauke: iokalari onak iokoan bertan baiño iokoa bera ipinten geiago nekatu bear dabela.

Ementxe daukagu gaur pelota-ikastetxea, iñungorik ederrena; eta pelotariak ugari mundu guztira zabalduta, beiñolako Erdotza anaien jarraille azkarrak nunbait.

Nire buruan alan da.

Eta gaiñerakoak?.

Danak aitatzea txiñurriak kontatzea lez litzaken arren, batzuk beiñik-beiñ beioaz emen.

Eskuz: Txapasta, Azkoiti'ko zazpi anai Atanotarrak, Azpeiti'ko iru anai Fernandez Arregi, Txikuri, Ulazia, iru Urtzelai, bederatzi Etxabetar Zestua'ko iru Irureta, Salegi, Errezabal, Azkoiti'ko Txikia, Sustarra biak, Artamendi mallabiarra, Aulestia'ko iru anai Ubilla, Baltasar, Pitxirri, Mallabiarrak, Artazotarrak, Azkarate Egaña (Mondragoitarra), Lekeitio'ko Zapaterito, Akarregi, Gallastegi, Kortabitarte... Palaz: bost Gallartarrak, Deustua'ko lau anai Kintanak, bost Begoñatarrak, Pasai, Arakistain markiñarra, Izagirre elorrioarra, Urbano Larruzea (Amorebieta II) zornotzarra, Azurmendi zeanuristarra.

Sarez: Anton markiñarra, Azpeiti'ko lau Takolo, aita ta seme sei Kurutzeaga, iru Trigoien, iru anai Salazar, lau anai Kazalis, Amoroto, Zelaia, Donosti'ko lau anai Brau, aita ta seme lau Etxeberria, Pasai'ko Iriondo, Bega, Laka, Onaindia, Barrutia, Arriola, Laskurain, Elola, Olalkiaga... Erremontez; iru anai Abrego, iru Larrañaga, Oria'ko lau Salsamendi, Arano'ko iru anai Zabalak, Iruña'ko Plazabonak, Azpeiti'ko iru anai Utzin, Azkoiti'ko Etxaniztarrak....

Aspertzeko be: geiago oraindik?.

Baita, askoz geiago; kontaezin alako zerrenda egin gengike, danak aitatzerakoan.

Nok goratu ditu, alan be, onein trebetasuna ta pelota-joku ikusgarriak?.

Zelan ez doguz bertsotan jarri?.

Zelan ez doguz neurtitzez ondu gaurko pelotari gaillen askoren egite arrigarriak, batez be orain-oraingo Azkarate elorriotar eta Gartzia-Ariño axpetarrenak?.

Kimu antzera, zerbait ba-dogu ortaz egiña, baiña oso gitxi.

Basarri'k, adibidez, Atano III (Zarautz, 1949), aren edestia bertsotan emon euskun, oso txanbeliña; eta orrela beste batzuk.