XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - GARRAIOAK ETA ERREPIDEAK

N-1 errepidearen zati batean zorua sendotzeko lanak esleitzeko lehiaketa deia

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA. GARRAIO ETA ERREPIDE DEPARTAMENTUA

Errepideetako Zuzendaritza Nagusia

14-RF-49/99 zenbakidun espedienteko obrak kontratatzeko lehiaketarako deialdia.

1.Kontratua esleituko duen erakundea:

a) Erakundea: Garraio eta Errepide Departamentua.

b) Organoa: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia.

c) Espediente zk: 14-RF-49/99 gakoa.

2.Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: N-I errepideko 469,030-472,500 k.p.en arteko bidezatian zorua sendotzea.

b) Lotekako zatiketa: Ez.

c) Lekua: Oiartzun, Lezo eta Hondarribia.

d) Egiteko epea: Lau (4) hilabete.

3.Esleitzeko tramitazioa, prozedura eta modua:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Esleitzeko modua: Lehiaketa.

4.Enkanterako oinarrizko aurrekontua:

a) Zenbatekoa guztira: 34.987.040 pezeta (210.276,35 euro).

5.Bermeak:

a) Behin-behineko fidantza: Ez dago jarri beharrik.

6.Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

a) Tokia: Garraio eta Errepide Departamentuko Idazkaritza Teknikoa.

b) Helbidea: Gipuzkoa plaza, z/g - 2. solairua.

c) Herria: 20004 Donostia.

d) Telefonoa: 943.482.366.

e) Telekopia: 943.429.417.

f) www.gipuzkoa.net/concursos

g) Informazioa lortzeko azken eguna: Ez du eperik.

7.Kontratu hartzailearen betebehar bereziak:

a) Sailkapen maila: G-4 d.

b) Bestelako betebeharrak: Ikus baldintza administratiboen orria.

8.Proposamenak aurkeztea:

a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita 26 egun naturalekoa, azkeneko eguneko eguerdiko ordu batean (13:00) bukatzen dela.

Proposamenak aurkezteko azken eguna larunbata bada, epea hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

Proposamenak postaz bidal daitezke, EKAOko 100. artikuluan xedatutakoa betez.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Ikus baldintza administratiboen orria.

c) Aurkezteko lekua: Ikus 6. a), b) eta c) puntuak.

d) Lehiatzailea bere eskaintza mantentzera behartuta dagoen epea: 3 hilabete.

9.Eskaintzak irekitzea:

a) Lekua: Ikus 6. puntua.

d, e) Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo laneguneko ordu batean (13:00) irekiko dira, edo hurrengo astelehenean, hura larunbata bada, lehiatzaileren batek plika posta bidez bidali duenean izan ezik, kasu horretan EKAOko 100. artikuluak aipatzen duen epea bukatu eta hurrengo lanegunean irekiko baitira eskaintzak.

10.Bestelako argibideak:

Obren proiektua Planitec, C.B., kopiategian dago (Urdaneta, 4 behea - telefonoa: 943.464.645) eta baldintza administratiboen orria Garraio eta Errepide Departamentuko Idazkaritza Teknikoaren bulegoetan egongo da ikusgai.

11.Iragarkien gastuak:

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko iragarkia esleipen hartzailearen kontura da.

Donostia, 1999ko azaroaren 2a. M.ª Isabel Inza, Idazkari Teknikoa.