XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA. ALDUNDIA - DIPUTATU NAGUSIA. Diputatuen Kontseiluak 1999-10-13an hartutako erabakien laburpena

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

LABURPENA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1999ko urriaren 13ko bileran hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala) 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

- Zenbait entitate eta elkartetan arituko diren Foru Aldundiko ordezkariak izendatzea.

- Auzitegi Gorenaren aurrean kasazio errekurtsoa jartzea 99-9-30eko epaiaren aurka, zeinak neurri batean onesten duen Sozietateen gaineko Zerga arautuz Gipuzkoako Batzar Nagusiek uztailaren 4an onartutako 7/1996, Arabako Batzar Nagusiek uztailaren 5ean onartutako 24/1996 eta Bizkaiko Batzar Nagusiek ekainaren 26an onartutako 3/1996 Foru Arauen aurka Errioxako Enpresarien Federazioak jarritako 3753/96 zk. administrazioarekiko auzi errekurtsoa.

- Oñatiko Udalari eskualdatzea GI-4591 errepidea, San Julian baserrira doana (Oñati).

- Onartzea Severiano Peña Albizu jaunak egindako bere liburutegiaren doako lagapena, eta egindako dohaintza jendaurrean eskertzea.

Aipatu liburutegia liburu, mapa, argazki eta aldizkariz osatuta dago.

- Onartzea 1999ko ekainaren 17ko euritearen ondorioz Tolosaldeko landa azpiegituretan egin beharreko konponketa lanen finantzaketa eta Tolomendi Mendiko Nekazaritza Elkarteari diru laguntza izenduna ematea.

Donostia, 1999 azaroaren 23a. Roman Sudupe Olaizola, Diputatu Nagusia.