XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Eskerrekasko, nagusi yauna!.

Asko poztuten naz barri orrekin; neu be ia aspertuta nengoan beti kanta ori entzuten!.

Lekeitio'n yazorikoa.

Erria osasuntsua ete zan yakin nairik, turista aleman batek galdetzen dautso arrantzaleari: - Sarri ilten al da yentea erri ontan?.

- Ez yauna.

Bein bakarrik.

Osagillea, Pellotsu mutikoa arakatuten dabil, olagarroaren antzeko erpeak belarriko zuloetan sartuta.

Tramankulotxoa bular-gañean yartzen dautso.

Barruan kirri-korro andia nabaitu dautso antza ta... galdetu: - Esan, Pelottxu.

Yateko gogorik izaten dozu?.

- Bai ta ez.

- Zelan bai ta ez?.

- Yan baño len bai.

Gero, ez.

Larragoiti'ko apaiza eiztari amorratua zenun.