XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

GOIZA.

Itxaroz oparotsu datorkit goizean
Udabarri zelaia lez egun-sentia,
Maitez zabaltzen daula goiz-argi joria
Giza-biotz oroen erpin adarrean
.

Argi orrek goitikan bere gezna dakar
Ta urten-ate bageko bidez bide doa;
Pozezko eresia zerura digoa,
Ene biotza itxirik min oiutan dardar.

Goizez oro eder. Bekoki aratzen
Ames urdin goria izarretan dindil.
Lurrari emoteko poz-kezka ta iskanbil
Urruneko argiak dira zurrutatzen
.

Uhatsa bete da argi dantzariz zorakor,
Ta Aita'gana naroa eskuz oratua.
Alaitasuna oro, bigun araztua,
Umearen mosua baizen su-emakor!
.

Ildo zabal biotza, ar daidan argia.
Pozarren lorea da iruntzez astuna:
Ez bedi gaur samiñik, urrun beazuna;
Bebil gogo ta biotz argi dantzaria
.

Ez negarrik geigo zidor egaletan,
Ez geigo gurutzerik orma gerizean.
Ardoa bego, ostera, guztien maiean
Gizakia soin-gogo mozkortu laiñetan
.

Bekar egun barriak itxaro gozua
Izadira bezenbat leun nire barnera.
Bigo ene arnasa egazka ortzera,
Eguzkiaren muiña baizen galdatua
.

Ez geiago zabarrik, ezta erortzerik.
Beuko bakoitzak gertu barreneko ildoa
Poza ta Jainkoaren bake txit goxoa
Erne, azi ta ugaldu daitezan joririk
.