XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

VII-garren ALEGIA.

ESOPO ta IDAZLEA.

Bere burua goratzen eban idazlearena.

Urliak Esopo'ri idazki txar batzuk
irakurri eutsozan. Idazkiokaitik
lartxo goratu eban ark bere burua.
Zarraren eritxia ezagutu nairik:

Lar arro iruditu al naiatzu zuri?
Ene adimenean siñistuta nago,
ez alperrik. Besteak, idazti oso txar
aregaz asperturik, esan eutson: Bego
.

Nik neuk ondo be ondo deritxot zerorren
burua orrenbeste goratu-naiari.
Bestela, bein bere ez yatzu gertatuko
beste iñorengandik lortutea ori.

Ipuiñok irakur-
ala ditut emon.
Euzko idazleren bat
Asarre? Or konpon!
.