XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

eta laiño zuriak
entzun,
eta
erantzun:
ez dau ona etorterik gure
.

bere
jaioterri
naparroa
maitean
bizitzea
gure
dau
beti
.

urtez beterik zagoz
ama
baiña zartzaroan
sartu barik
oraindiñoko
.

gaztetako moduan daukozu buruko ule ederra
ezpadaukozu be lenagoko irribarrerik ezpanetan
araba-zelaiko
semeak
bertanbera
itxi
zaituelako
zu
.

goi-aldeko
mendietaruntz
baztertuta
(zure beste semien ondoan) bizi zara
orain
.