XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Danak: SIÑESTEN DOT!- SIÑESTEN DOT!.

Batzuk: 1 Siñesten dot Jaungoiko Aita alguztiduna Zeru-lurren egillea.

2 Siñesten dot Jesukristo Bere Seme Bakar gure Jauna.

3 Espiritu Santuaren egitez sortu ta Maria Birgiñagandik jaio zana.

4 Pontzio Pilatoren menpean nekaldua gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana.

5 Inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

6 Zeruetara igon eta Jaungoiko Aita, alguztidunaren eskumaldean, jezarrita dagoana.

7 Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana.

8 Siñesten dot Espiritu Santua Eleiza Santu Katolikua, Santuen Alkartasuna.

9 Pekatuen parkamena ildakoen biztuera, betiko bizitza.