XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

OFFERTO=rLu=M.

Danak:
Artu, Aita Zerukoa,
Jainko, beti-betikoa,
Artu gure oparia;
Ogia eta ardaua
.

Batzuk
Ona Ogia, guztiz-garbia;
Arren, daneri emon grazia,
Eta illeri, zure bizia
.

Batzuk:
Ona Ardaua Zerurakoa,
Eldu bekizu onen gozoa;
Salbau dedilla mundu osoa
.

Batzuk:
Ona biotzak, ona etxeak,
Ona emen gu, garen guztia,
Egin dagigun zure naia
.