XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

barriz:
Biurtu zara
janari bigun,
guretzat zara dan-dana.
Egin gagizuz
Zure maitalle,
Eldu gaitezan Zugana
.

ZUGAZ BIZI NAI DOT.

Zugaz bizi nai dot, Jesus ona,
Zuk berotu daizun nire biotza
Illun nago beti Zugaz izan Ezik,
Ez dot gura beste maitetasunik
.

Nere biotzera eldu zaitez,
Biok alkarrekin bizi gaitezen
Bete naizu beti Zure Gorputzakin,
Atsegindu naizu Zure Odolakin
.