XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Izerdiz beteten dira Jaunaren zugatzak,
Berak jarri ebazan Libano'ko zedruak.
Antxe egiten dabez txoriak euren apiak,
antxe gaiñean egiten dau etxea amiamokok
Aitz-zorrotzak auntzentzat dira,
atxak kirikio-gordeleku
Illargia egin zenduan bere goraberakaz,
ezagutzen dau eguzkiak bere sartzaldea
.

Zuk illunpeak bialdu ta ba-dator gaba,
eta basoko piztiak dabiz inguruan;
leoikumeak orroka arrapakin-guraz,
Jainkoari euren jatekoa eskatzen.

Eguzkia sartzen danean, iges egiten dabe,
eta euren gordelekuetan etzuten dira;
gizona bere lanetara urteten da,
bere solora arratsalderaiño
.

Bai ugari dirala zure lanak, Jauna!,
eta guztiak jakituriz egin zenduzan,
lurra zeure izakiz beterik dago
.