XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Lenengo neurtitzean: TIAT=DITIAT, gipuzkeraz dizkiat.

Onela irabiatzen da Campion'en arabera: .

Bigarren neurtitzean: Hire ganik= iregandik (semearengandik).

Bizien bilha= biziaren billa, bizitzeko bear denaren billa eta ez en busca de los vivos.

Zuberotar esaera ontaz Larrasketa'k dio: .

Irugarren neurtitzean: Jin nitzaik= etorri natzaik.

Onela irabiatzen du Campión'ek: .

Sokhorri galthoz= laguntza eske.

Ezin-bestila (bestiala=beste-ala).

Larrasketa'k à toute extrémité itzultzen du, ots, bearraren azken mugaraiño iritxirik.

Iñoiz esanak gera -ra (mendi-ra) atzizkia Zuberoeraz -ala (mendi-ala, eta laburtuz mendi-la) dela.

Laugarren neurtitzean: etxerik= etxetik.

Enila (ez niala), gipuzkeraz, enuela (ez nuela).

Lenengo neurtitzean: .

Onela irabiatzen du Campión'ek: .

Lotsaz bildurrez.

Sabai=grange à foin (hórreo de heno) itzultzen du Larrasketa'k.

Nik belar-borda itzuli dut, henoren bigarren esangurari jarraiki, ots, abereentzako belar ebaki eta idortua.

Bigarren neurtitzean: Ezpenûndia=ezpainindukan.

Hik= Etxahun'en semeak.

Mirande'k dionez, zalantza baineukan emen eta XIV'garren ahapaldian () semeaz ala anaiaz mintza ote zen.

Sûkaltila...=sukaldera.

Irugarren neurtitzean: , ez semeak eta ez onen emazteak, Mirande'k jakin-erazten didanez, batere zalantzarik gabe.

Ohin lotzera= oean lo egitera.

Laugarren neurtitzean: ZIA= ukan (bizkaieraz zuan).

Onela irabiatzen da (gizonezkoena) Campión'en arabera: Emakumezkoena: Gipuzkeraz: .

Lo zedin: txit esaera polita.