XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Berez atsegiña, alaia, ta eskerrak egiteka beti gerturik zegoan gizona zan Iturriaga.

Inguruetatik, eta urrutitik ere bai, sarri-sarri etortzen ziran apaizak beren eliz-itzaldietarako argitasunak Iturriaga'ri eskatzera, ta onek etzizkion beiñere iñori ukatu.

1851'ko Epailla'ren 30'ean, Ernani'n, bere jaioterrian, il zan, 74 urte zituan orduan.