XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

= irakurtzeko astia; irakurr-astia.

Quid novi = Berririk ba?

Ba da ezeren berri? Zer berri da?

Puer egregiae indolis = Ariurri oneko aurra (ez onaren).

Iñoiz seigarren maillean ere jarri oi dute: Oculis glaucis Minerva = Minerba begi-urdin, beturdin; 2) begi urdineko; 3) begi urdindun.

33. Izen-ixiltzerik agizkoenak: Caecilia Metelli = Metel'en Kaikilia.

(Uxor Metelli = Metel'en emaztea).

Ad lovis Statoris (templum)= Jupiter Stator'enera.

Illud Solonis (effatum)= Arako Solon'ena (Solon'en esana).

Euskerak ere ba du izen isiltze ori.

Izenlaguna Avidus laudis = izenaren gale (izen-gale).

Sui compos = Bere jabe.

Nullius mihi noxae conscius sum = Iñolako ogenik ez dut nigan ezagutzen; iñolako ogenen berri ez dut nigan, ogenen jabe ez naiz.

De caede reus = Eriotzaz ogendun.

Euskeraz obeki caedis eriotzaren baño.

34. Patiens laboris = lanean etsia; lanera jarria; lanari atxikia; lan-ikusia.

Laphurdin ta Baxenabarren baita lanaren jasailea, lanaren jasaitea.

Tempus edax rerum = Astia gauzen jale, edota gauza-jale.