XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eliza Nagusia: Basilika

Loyola'ri, oso-osoan begiz jo ezkero, arrano aundi baten antza ematen diote.

Egoak zabalik dauzka ta bere eskuiko egapean Iñazio Deunaren jayotetxea.

Bertan-bera ikustera goazen.

Basilika da, arrano orren soña.

Eliz-atariak iru arkupe aundi, marmol beltzezkoak dauzka, eguterara irikiak; erdikoa aundiena, sarrerako atearen aurrez aurre.

Eliz-atari bikain ontan bost irudi mardul dituzu.

Ate gañekoak San Iñazio ematen dizu, arabako arrizurian apaiz-jantzitan aterea.

Ondoan, esker-eskui, Xabier, Borja, Gonzaga ta Kostka.

Goazen barrura.

Rotonda edo Elizborobil bikaña Gipuzkoa ta Bizkaiko Zaindariaren Eliza Nagusi au, marmola goitik, marmola beetik, kolore bateko ta besteko.

Erdi-erdian tente gelditu gaitezen.

Lurrean ar-losa ugari ikusiko, urdin eta gorrizta kolorez, aruntzago eta aundiago, erdialderago eta txikiago.

Zortzi zutarri edo pillare sendoak burugañean eusten diote Elizgañari.

Pillare oyek arkuz bata besteari erantsita daude;(...).