XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

7 LAGUN ARTEKO KARTAK

BASABURU'TAR XABIER

(Gipuzkoa)

Olabide'tar Anton

AZKOITI

Adiskide zar: Ire karta pozgarria jaso berri diat.

Ameriketatik indiano eginda atorrela, alajaña!.

Ekarri dekan diru-poltsa orrek, gure etxean oso arrera ona izango likek: nun gastaturik ezpadek, ire kezkak aguro kenduko dizkiat nik.

Andrea ta seme-alaba bana ditukela, diok.

Gurean, iru seme ta lau alabetaraño igoak gaituk.

Zazpi ao, ta iñork agiñeko miñik ez.

Andre-gizonokin, bederatzi, motell.

Bederatzi maiko, ta zeñek baño zeñek jateko gogo ederragoa: ta aurten udazken ona egiten baziguk, amargarrena or izango diagu titi-eske.

Nik etzekiat zer arraio duan gure etxeak, baña udazkenean ego-aizeak gogor jotzen badu gure atadi aurrean, inguruko arboletatik etxean orbel berriren bat sartzen zaiguk.

Aurtengo orbel onek ere, dentista bearrik ez dik izango, iñola ere: urte gutxi barru, lapikoari ortz ederrak erakutsiko zizkiok, Jainkoari eskerrak.

Etorriko aizekan gurera?.

Nai dekanean, motell.

Gure andreak bi aza-ostro naikoa dizkik, bi pamili betetzeko.

Peseta iraun-arazten, ortan dek ba mutilla!.

Eguna aukera zak ba, ta aurrez bi letra jartzen badizkidak, goia jotzerañoko bazkari ta txolartea egingo diagu alkarrekin.

Ire andreari, milla gorantzi, ta seme-alabei besarkada bana.

Besoak zabalik zai gelditzen zaik ire lagun zar.