XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Mahats eta piku ximurrak....

Usoak, menditar bati artutako bi gazta....

Etorri zan Maria.

Gaztea, aurdunen antzo berebaitaratua.

Jose'k lagundu zion asto zurizkaren gainera igortzen.

Nazareth'eko goizalde ubela, ederrenean.

Neguko eguna jaio berria.

Jose'k urratu zuan ixilaldia: Goazen.

OTORDU
Iturria... Arri zabal baten gainean eseri zan Maria.

Bide bazterreko negu-belar gozoa biltzen asto ortz-luzeak.

Jose'k ebaki zitun ogi takel aundiak, beartsuak oi bezela.

Emazteak ekin zion Dabid igarlearen edesti bati, begiak itxirik.

Senarrak gizon latz, zaintsuak-jarraiki lurrera begira.

Biotz eskertuen otordua.

Zimitzezko otarre batean (otarre ondo-biribil, Jose'ren aita otargileak egindakoan) arrautz gordinak.

Lurrezko ontzian eztia, Jose'ren eultzeko jaki gozoa.

Etxeko ardoa....

Jatorduko mustiyoan itz pozduna....

Ondo gorderik zegoala aien etxea.

Auzoko andreak zainduko zituala Maria'ren usoak ategaineko giltza, Jose'k etxe-atzean zituan zura-gai guztiak.

Pozik jaso zuan Jose'k emaztearen biotz-jalkia: ondo zetozela ama ta semea.

Iturri baten ondoren, Jose ta Maria bidazti Izkutapenaren lekuko.

Nork esan etzala ura Messias Askatzailearen otordua?.

OTOITZ
Yabe'ri otoitz... Yudutar uzkurtzlari bikainenen gainetikoak ziran Jose ta Maria'ren otoitz-sakontasun, Jainko gores-naia.

Zurizka zan Maria'ren soinekoa, eta txuriago beraren aurpegia.

Eta gainetik, Palestain'go zerua bezain urdin, soineko kapa luzea.

Eskuk bildu zituan bular-aurrean, bere izate osoa buru eta biotz Jainkoaren otoitz biurtu bait-liran.

Zorioneko Jainkozaletasuna.

Errugabeko emaztearen otoitza.

Zerutar ontziak bere baitan kokaturik zeraman otoitz asiera, otoitz bukaera.

Jose'k bi astoak sastraka batean lotu zitun.

Zut-zutik, Jerosolin aldera begiak biurturik, Maria'ren alboan.

Aingerua bere emaztea.

Eta bera umea.

Gazte liraina zan.