XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

IV
- Zer iritzi diozu, Martiñ, koñak berriari?
- Ezta txarra.

Ortxen dauzkat bi barrika utsik eta....

- Bete ditezke oiek ere.
- Koñakaz?
- Aixa. Erreka urrean dago ta....

- Zenbatengatik beteko ziñuzke koñakaz bi barrik'oiek?.

- Ingredientiak ere bear dira ta... Baionatik kontrabanduan ekarri bear dira ta....

- Dana dala, zenbat bear dezu guzirako?
- Ogeiren bat duro bearko ditut.

- Ona emen amar eskuan; artu itzazu, eta beste amarrak emango dizkitzut guzia egindakuan.

- Ondo da.

- Zenbat egun bear dituzu? Biyar Baionara, etzi etxera, gero bearko ditut lau edo bost egun... Edozein modutan ere, gaur zortziko guzia egingo da.

- Agur ba.

- Agur.