XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eskerrak ordurako al'nuana eginda neukan!

- Eta besoak? Ez itunan beltztu...

- Ez-ba!

Gure amak, ezetarako astirik eman al'zienan ba?

Orregatik jertzea jantzita erten diñat!

- Aizan, baña... Anka beltz oiek, ez ditun ondo etortzen ire arpegiko kolore zuri gorriakin...

- Egon adi, Nekane!

Aterako din bai datorren aste ontan eguzkia...

Azala erre arte artuko diñat!

Ikusiko den urrengo ondarrera joaten geranean, zer beltxaran azalduko naitzatzuen...

- Arrate! Ik ze pentzatzen...

Arpegi, beso, ta berna beltxakin, gorputz txuri txuria...

Bai al'dakin zer emango denan?

- Ixildu adi, Nekane!

Domekarako asmatuko diñat zedozer...

Bearrena, gure Jainkoak jaietan egualdi ederra egitea den!

Zuenak eta gure amak, ez diñade ori esango baña...

- Aizan!

Ez al'genikin obe, geran bezelakoak azaldu?

- Ez neska!

Gu ikusita... izutuko ituzke gure mutiltxo kankallu oiek...

Beltxaranak omen zeuden modan, beltxaranak!

- Arrate: Emen zetozen biak...

Bestela bezela, eskaparate orretan begira jarriko gaitun.

Ez dezatela pentzatu oien zai gaudenik...

- Ze! Ederrak al'daude?

- Bai.

Atsegin zaizkigun gauzea pranko ba dago emen...