XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Bai.

Nola uste dezu ba, Prantxixko?

Gaur onela bizi bear degu; aldan gutxiena nekatuaz eroxo eroxo!

- Bai, baña... bidezabal ederrak guk egin ditugulako!

Bestela, or igo bearko zenduten arnaska ta puska, gixaixuok!

- Aurrerakuntza danontzat ondo dator, Prantxixko!

Aizute: Azkar jan-ta, emengo meza entzun bear diagu!

- Bai zera!

Emengo apaizak, sermoe luzea egiten dik.

Kalean joango gaituk zortziretakoera!

- Baña, mutillak!

Gaur jai erdia dalako, meza motxa daukazute emen!

- Bai? Orduan goazen azkar barrura!

Gero egingo ditugu kontuak, Prantxixko!

- Tire, zoazte ta gero arte!

- Zer zabiltzate emen, orren goiz?

- Aizak, Prantxixko!

Sato au bete bear dek!

- Iru kabitzen al'zetik?

- Bi ta erdi naikoa ditzik!

- Zer! Norako asmoakin?

- Aritzeta'ra, goazik!

- A ze pozik joango nitzaken neu ere...

Amaika aldiz izan gaituk baña, orain etzegok etxean egon bearra besterik!

I ere bai al'aua, Pello?

- Bai.

Aizak, Joxeba: Koñero biak, Ander ta Iñaxio, bazetozek...

- Aa! Laurok al'zerate lagun?

I, Pello! Tori au; eta bota Aritzeta'ko Amari!

- Ondo dek.

Illuntze arte!