XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Lartaun'ekin dijoazen gudariak gaztañadi trinkoan sartu dira ta bere oñatzak urrutira entzuten.

Gazte biak bakarrik gelditzen dira.

Sutsua'k samurki berriz ere dio:
- Eriotzari aurre-eman bear dion gudariak nai duena egin dezake.

Eta ori esanez Sutsua'ren begiak Lartaun'engan josi dira, ala ere, gudari gaztearen begiratua ¡bai garden eta garbia!

- Ez, Sutsua.

Gudak eta maitasunak badituzte beren legeak.

Sutsua'n eskuak Lartaun'en artean biotza bezin bero dira.

- Baña, lege oiek bete gabe ere utzi ditezke.

Lartaun'ek eskuak azkatu ta zugaitz artetik sartzen dan illargi ereñuari begiratuaz: -¡Illargiaren ederra!

¡Bere izpi baten gañean zaldiz zein joan diteken!

Nere barrenean pakea ta alkar-maitasuna sortzen dan garaian Urtzi'ri lagun egingo dion goi-argian biurtu nai nuke.

Gaurko gau au benetan illuna ta garratza.

Eriotz gaua.

Sutsua, ez da atsegin-gaua, joateko garaia eldu da, ta gero gerokoak.