XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¿Ez al-dek ortarako iñoiz neskarik begiz jo?

Begiz jo...? ¡Bai! ¿Zertarako gezurrik esan?

Ba-dira ederretsi ditudan neskatxak.

Baña ederr-iritzitik, aien baietzera, alde aundia dago. Oso baldarra naiz maitasun-gaietan.

Igarrtzen zaik, bai, mutil, gauza orietan kertenpiko aundi bat aizana.

¿Ez al-dek barrundatu iñoiz norbaiten begiratu zorrotzik? - geitu zion Agerre'k kiñuka.

- ¿Nereganako? ¡Ja, ja,! Argindegi'ko neska zarrarena izan ezik, ez dakit beste norenik...

¡Makala alena! ¡Ez ago kirtenondo motela!

Entzun ezak, Balendin.

Mutilzarr purrukatua nauk; ez dit ezkontzarako makurtasunik.

Baña, norbaitekin ezkondu bear ba'nintz ¿bai al-dakik norekin ezkonduko nitzaken?

¿Zu? Nai zenzakeanakin.

Zu zeran bezelako jaun aberats eta egokiari, zenek eoan lezakio ezetzik?

¿Zenek egin lezakio uko, naiz aundizkietan aundizkienetakoa izan?