XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Kopiak aterako omen ditidate.

Gure etxekoandrea New Orleans'en da alaba zaitzen gaixoetxean, eta gaur bertan galdetzen diot zer iduri zaion.

Zuk ioateko diozu, noski.

Labaien'ek ere bai.

Ikusiko.

ZENBAIT ITZ
Eite =forma (eitegabe =informe).
Antolagabe =incompositum.
Mukulu, mokor =cuerpo (no precisamente organizado).
Ortzantza =firmamento. (Uitzi'n, osantza).
Mukuluki =corporal (de natura corporis).
Gogaki =espiritual (de natura spiritus).
Gogakoi =espiritual (persona).

Goraintzi augustindar on oieri.

Zaragoza'tik 1954-lV-12gn.

Adiskide aundi: Datoren gabonillaren 12gn beteko ditut lau urte, I.L. onara etorririk, eta egun ori aukeratu dut etxera itzultzeko, gure etxekoandere onen baimenarekin.

Nik nerez naiago nuke Lazkau'ko beneditarren gela bat, Elizatxora ta liburu-gelara eskubidearekin.

Ayete'ra igaro al dira?

Batere ez okerrago ordun.

Esan nizun Breviarium totum orren ori.

Birlelo ta abar, itzak musikarekin uztartzen lagunduko lidateke.

Non nindagoke an baiño obeki?

Oraingoz ez geiago.

Onezkero etxera bildua uste zaitut Pazkoetarako.

Nere S. Agustin noizbait iritxiko al zaizu.

Impresos antzean igorri nizun, eta zertifikatzerik ez dute emen ontzat artzen.

Duzula osasun eta Pazko on etxeko guziekin.