XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Baiñan urea zerbait odolean.

Vitamina'en bidez iarriko omen naiz ondo, kirioetatik omen baita nere gaitza.

Gaiñera ura edan bear asko xamar.

Gaiñerantzean osasuna erabat bikaiña, Iainkoak ala naita.

Orobat opa dizut zuri ere, eta elkarren berri ba-dukegu.

Aita Leturiak oraindik ez dit erantzun.

Goraintzi deneri.

Lazkau'tik 1955 Ilbeltzaren 21gn.

Adiskide aundi: A. Leturia'k erantzun zion nere bigarrenari.

Lenengoa ez omen zun iaso.

Castilla Oriental'go Provincial'ari ordun idazten ziola, ta (aita Leturia'ri) ederki iduri zitzaiola.

Aita Azkona Asistenteak ere eskutitz ortan itz bi sartuko zitula que era cosa razonable y de desearse gure eskabidea.