XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gizona

Nor aut? Nork jarri au azpikoz gora?
Zuaitz parregarri!... Bi adar tinko,
oñak lurrera. Aien gain trinko,
enborra doakik argi-auzora.

Enbor-gerri-mutur, buru-pillota,
lur-gose-ordez, egurats-billa,
(amets ta burutapen-maratilla)
ire azi-gordallu ta errota.

Ezker-eskubi, beso biak sustrai,
aizea astinduz, bizia edaten.
Zuaitz bat dirudik zerutik jaten
ipurdiz gora... Goian ote-dek jaia?