XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

1905 EUSKAL-ITZ JOSTALDIEN BATZARREA (Euskal festen XXIV-garren urtea)

BERGARA-KO DAKIREGIA

Eun pezetako sari bat eta bitezarra Bergara-n irabazitako moldaera

II Real Seminario Patriótico Bascongado

ZATIA (1) Fragmento.

Len esan degun bezela, izena onekin, iriki zituan bere eskolak Bergarako Seminario-ak 1766-garren urtean.

Erregeren izenean eta ordez presto jira bat egin zeban Grimaldi Ministroak irichiaz Erregengaitik Mineralojiko eta Quimica-ko katedra edo eskola 1777-garren urtean jartzea-bakoitza pagatuaz maisubari 1.000 peseta eta gañaz emanaz 6.000 erreal Mineraloji-ko Eskolan bear ziran gauzak erosteko.