XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

TALDEA:
Gora gure Urko Buruzagi!!
Buruzagi bat ba'degu ederrik,
Euskalerrietan ez bait-du iñon parerik.
Arrikari ta makilkariak,
aizkolari ta pelotariak.

URKO:
Mardul ta loretan daudenak,
erriko mutillik onenak...
neretzat lagunak ditut nik, diran den-denak.

TALDEA: (Oyu)
Ah!!
Gora gure Urko Buruzagi!!

II AGERTALDIA. LORE TA URKO

(Erria Ermitatxoan sartu danean, Urko ta Lore elkarrizketan. Elkarren maitetasuna dute kantatzen).

URKO: Itz bat esan bear dizut gaur, Lore...
LORE: Nik ere ba'det esan-bearrik...
URKO: Zer esankizun dezula, ¿gero? nai nizuke jakin.
LORE: Nere Urko: kezka bat biotzetik kendu ezin.