XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Ez degu bildurtu bear ola.
Goyan dago gure Jaun ona...

GUZTIOK:
Erruki zakizkigu zerutik Jaun ori!
Sobera pekatu egin dizugu Zuri.
Barkatu, Jauna!

GIZASEMEAK:
Guazen, guazen, guazen, beti gora, gora
ez dakigu nora...

EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Goyan dago gure Jaun Ona.

GUZTIOK: (Leon Donearen burua argitzen astean)
Don Leo...
Lapurdun'go Gotzai Don Leo...
Don Leo'ren burua...
Ara! Itz egin nai digu!
Ene! Don Leo'k itz egin!
Entzun dezayogun adi-adi.

LEON DONEA:
Nere Erri! Erri eder! Erri maite,
benetan errukarri!
Etsaipean zaude;
bañan gaur Jaunak autsiko ditu kateak;
laister etsayak zure mendeko dituzu...
Nere Erri! Askatasun-eguzkia etorria dezu.
Erri eder! Erri maite!