XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

I AGERTALDIA

(Naparroa'ko Zendea guztietatik, Errietako Ordezkoak datoz, Errege aukeratzera. Elkarri diosal, abesti eder batean. Ordezkoen artean, Andre Urrea, Urdaspal'ko Monastegiko Abadesa, aurpegia estalirik. Aren ondoan, Urko eta Urdaspal).

TALDEA:
Menditarrak, agur!
ta agur, Nafarrak.

URDASPAL:
Azkarrak gera gudatean;
gaitezen gizon pakean.

TALDEA:
Azkarrak gera gudatean;
gaitezen gizon orain, pakean.
Mendiak sortu ginduan bein;
mendiak beti babestu.

Gure jatorri garbi onek
oberikan iñun ez du.
Mendiko ur onak bezela
bizi gaitezen garbi beti, eta indardun,
gaudela orain ta beti
euskaldun.