XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

GURTU DEZAGUN

Gurtu dezagun Jesus,
Eukaristian apal daukaguna
Gogoratzen beti maitasuna.
Euskaldunak auspez makur burua
Ta guk ere maita zagun benetan
ikasbide au, arren, zabalduaz
Ill arteraño alde guzietan.

Zoraturik, Jauna,
Dator gaur zuregana
Erritalde dana
Eukaristia aitortzera
Eta sinismen au ziñez
Azaltzera.

Ager etzeralarik
Zaituzte ikusten
Argi gure begik.
Zu zera ta izango
Erregien Erregea.
Erruki zaitea,
Abegi onarekin entzunaz
Eskari gurea.

JAI EGUN AUNDIAZ

Jai egun aundiaz poza artu dezagun,
Ta biotz barrendik ¡gora! eres zagun;
¡Alde oikun zarrak! berri bitez danak,
Biotz, abots, egikunak.